BASIC PRO KAŽDÉHO - Obsah seriálu

odkaz: obsah lekce: použité příkazy a funkce:
První část Úvod, začínáme programovat, co víme o číslech, proměnné a pole REM, PRINT, END
Druhá část Výrazy, aritmetické operace, operátory relace, řetězce SIN
Třetí část řetězce, data, přiřazení READ, DATA, PRINT, END, FOR, TO, NEXT, SQR, REM, LET
Čtvrtá část pole, cykly, vstup dat DIM, REM, FOR, LET, PRINT, NEXT, END, RUN, INPUT
Pátá část příklady, výstup na obrazovku PRINT, END, RUN, LET, TAB
Šestá část vstup dat, vzorce INPUT, PRINT, END, RUN, REM, LET, IF, THEN, GOTO
Sedmá část načtení dat v programu DATA, READ, PRINT, END, RUN, RESTORE
Osmá část skoky, podmíněné větvení GO TO, ON GO TO, IF, THEN, NOT, AND, OR, REM, INPUT, LET, PRINT, STOP, END
Devátá část cykly, řazení FOR, TO, STEP, NEXT, REM, DIM, INPUT, PRINT, IF, THEN, GOTO, END
Desátá část podprogramy GOSUB, RETURN, REM, DIM, PRINT, INPUT, IF, GOTO, STOP, FOR, TO, STEP, NEXT, END
Jedenáctá část číselné a řetězcové funkce STOP, END, ABS, ATN, COS, EXP, INT, LOG, RND, SGN, SIN, SQR, PRINT, REM, INPUT, GOSUB, STOP, RETURN, END, CONTINUE, ASC, CHR$, FIX, HEX$, LEFT$, LEN, MID$, MOD, OCT$, RIGHT$, STR$, TAN, VAL
Dvanáctá část praktické využití REM, INPUT, FOR, TO STEP, IF, ABS, GOTO, NEXT, STOP, END, DIM, RANDOMIZE, INT, RND, READ, PRINT, INPUT, DATA

Autor: ing. JAROSLAV VONDRA

Opsal a poznámkami opatřil: FARAON